Sổ tay công tác đảng 2020

Tình trạng: Còn hàng  |  Loại: Sách Ngành Công An
73.000₫
Sách Sổ tay đảng viên, Sổ tay công tác đảng 2020, 2021
Gọi ngay 0981 153 435 để được tư vấn miễn phí

Sổ tay công tác đảng ( dành cho cấp ủy và đảng viên) Lịch năm 2019, 2020 và 2021. Để giúp cán bộ, đảng viên thuận tiện trong việc tra cứu nhanh các quy định, hướng dẫn, nghị quyết có liên quan đến công tác đảng và đảng viên, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản một số sổ tay với những nội dung được cập nhật mới nhất như sau:

1.            SỔ TAY CÔNG TÁC ĐẢNG (DÀNH CHO CẤP UỶ VÀ ĐẢNG VIÊN), giá 73.000 đồng/cuốn

Sổ tay dày 200 trang được trình bày cứng, trang nhã, đẹp, in trên giấy tốt, khổ 16x24cm, gồm 3 phần:

A. Những thông tin chung

- Trang thông tin cá nhân

- Lịch năm 2019, 2020 và 2021

Sổ Tay Công Tác Đảng 2020

B. Nội dung (hơn 40 trang)

1. Lời dạy của Bác Hồ

2. Quy định của Ban chấp hành Trung ương số 47-QĐ/TW, ngày 01 tháng 11 năm 2011 về những điều đảng viên không được làm

3. Quy định của Ban Bí thư số 109-QĐ/TW, ngày 03 tháng 01 năm 2018 về công tác kiểm tra của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên

4. Chỉ thị của Ban Bí thư số 23-CT/TW, ngày 09 tháng 02 năm 2018 về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới

5. Quy định của Ban Bí thư số 127-QĐ/TW, ngày 01 tháng 03 năm 2018 chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của đảng bộ, chi bộ cơ sở xã, phường, thị trấn

6. Quy định số 08-QĐI/TW, ngày 25 tháng 10 năm 2018 trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là ủy viên bộ chính trị, ủy viên ban bí thư, ủy viên ban chấp hành trung ương

7. Những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sông, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” (trích Nghị quyết Trung ương 4, Khóa XII)

8. Chỉ thị của Ban Bí thư số 28-CT/TW, ngày 21 tháng 01 năm 2019 về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi đảng.

C. Phần dùng để ghi chép (gần 150 trang)

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

icon icon icon