Sách Hợp đồng tặng cho tài sản theo pháp luật Việt Nam - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn Hợp đồng tặng cho tài sản theo pháp luật Việt Nam

Tình trạng: Còn hàng  |  Loại: Sách Luật
131.000₫ 146.000₫
(Đang cập nhật)
Gọi ngay 0981 153 435 để được tư vấn miễn phí

Hợp đồng tặng cho tài sản theo pháp luật Việt Nam

Tác giả: Lê Thị Giang

Nhà xuất bản: Tư Pháp

Khổ sách: 14 x 20 cm

Số trang: 362

Ngày phát hành: 11/2020

Giá bìa: 146.000 đồng

Cuốn sách "Hợp đồng tặng cho tài sản theo pháp luật Việt Nam - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn" do Tiến sĩ Lê Thị Giang biên soạn. Hợp đồng tặng cho tài sản là một trong các hợp đồng thông dụng, được quy định tại các Bộ luật Dân sự năm 1995, 2005 và 2015 của nước ta. Cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội, hợp đồng tặng cho tài sản có xu hướng tăng cả về số lượng và giá trị tài sản, các tranh chấp liên quan ngày càng nhiều và phức tạp. Cuốn sách “Hợp đồng tặng cho tài sản theo pháp luật Việt Nam - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn” giúp chúng ta tìm hiểu cơ sở lí luận, thực trạng pháp luật, thực tiễn áp dụng và những kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật trong lĩnh vực này.

Về mặt lí luận, tác giả nêu và phân tích khái niệm, đặc điểm pháp lý, các căn cứ phân loại hợp đồng tặng cho tài sản. Là một loại hợp đồng, hợp đồng tặng cho tài sản đương nhiên chịu tác động của các quy định về hợp đồng. Theo đó, hợp đồng tặng cho tài sản phải là kết quả chung của sự gặp gỡ ý chí giữa các bên, được lập ra để ràng buộc giữa bên tặng cho và bên nhận, đảm bảo nguyên tắc tự do hợp đồng. Đặc trưng cơ bản nhất của hợp đồng tặng cho tài sản là nguyên tắc không có đền bù, đây là yếu tố chi phối mạnh mẽ và trực tiếp đến từng qui định trong hợp đồng này. Pháp luật nước ta ghi nhận có nhiều loại giao dịch có tính chất giống hợp đồng tặng cho tài sản như di tặng, hứa thưởng hay hợp đồng dịch vụ trả công bằng hiện vật; tác giả chỉ ra sự khác biệt giữa hợp đồng tặng cho tài sản và các giao dịch này.

Hiện nay, pháp luật về hợp đồng tặng cho tài sản đã và đang được hoàn thiện nhằm đảm bảo phù hợp hơn với thực tiễn. Tác giả phân tích các quy định về đối tượng, chủ thể, hình thức, thời điểm phát sinh hiệu lực, việc hủy bỏ của hợp đồng này; các vấn đề liên quan hợp đồng tặng cho tài sản có điều kiện; so sánh với quy định một số quốc gia khác. Tác giả cũng dẫn chứng các trường hợp tranh chấp trong thực tiễn, kết quả giải quyết của tòa án và đưa ra nhận xét về bản án. Từ đó, bạn đọc hiểu rõ hơn thực trạng pháp luật nước ta về hợp đồng tặng cho tài sản.

Qua phân tích lí luận và thực tiễn, có thể thấy các quy định về hợp đồng tặng cho tài sản cần được hoàn thiện hơn nữa. Vì vậy, tác giả đưa ra kiến nghị đối với các quy định về chủ thể, hình thức, thời điểm có hiệu lực của hợp đồng tặng cho tài sản… Kiến nghị hoàn thiện pháp luật về điều kiện tặng cho, sửa đổi Khoản 2, Khoản 3 Điều 462 Bộ luật Dân sự 2015. Kiến nghị về ban hành nghị quyết hướng dẫn việc áp dụng, áp dụng tập quán và lựa chọn án lệ về hợp đồng tặng cho tài sản.

Cuốn sách được biên soạn với cấu trúc chương mục như sau:

Chương 1. Lý luận về hợp đồng tặng cho tài sản

1. Nhận diện hợp đồng tặng cho tài sản

1.1. Các quan niệm về tặng cho

1.2. Khái niệm hợp đồng tặng cho tài sản và hợp đồng tặng cho tài sản có điều kiện

2. Đặc điểm pháp lý của hợp đồng tặng cho tài sản

3. Phân loại hợp đồng tặng cho tài sản

4. Phân biệt hợp đồng tặng cho tài sản với một số giao dịch dân sự khác

4.1. Phân biệt hợp đồng tặng cho tài sản và di tặng

4.2. Tặng cho tài sản có điều kiện và hứa thưởng

4.3. Tặng cho tài sản có điều kiện thực hiện công việc và hợp đồng dịch vụ trả công bằng vật

5. Các lý thuyết ảnh hưởng đến việc xây dựng pháp luật về hợp đồng tặng cho tài sản

Chương 2. Thực trạng pháp luật về hợp đồng tặng cho tài sản

1. Thực trạng các quy định chung về hợp đồng tặng cho tài sản

2. Thực trạng pháp luật về hợp đồng tặng cho tài sản có điều kiện

Chương 3. Thực tiễn áp dụng và hoàn thiện pháp luật về hợp đồng tặng cho tài sản

1. Thực tiễn áp dụng pháp luật về hợp đồng tặng cho tài sản

2. Hoàn thiện pháp luật về hợp đồng tặng cho tài sản

3. Giải pháp nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật về hợp đồng tặng cho tài sản

Kết luận

Phụ lục

Phụ lục 1. Khái quát pháp luật Việt Nam về hợp đồng tặng cho tài sản qua các thời kỳ

Phụ lục 2. Án lệ số 03/2016/AL

Phụ lục 3. Án lệ số 14/2017/AL về công nhận điều kiện của hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất mà điều kiện đó không được ghi trong hợp đồng.

 

Cuốn sách "Hợp đồng tặng cho tài sản theo pháp luật Việt Nam - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn" do TS. Lê Thị Giang biên soạn đã cung cấp tới bạn đọc một bức tranh pháp lý toàn diện về hợp đồng tặng cho tài sản: từ lý luận đến thực tiễn và chỉ rõ bất cập đưa ra phương hướng hoàn thiện, nâng cao hiệu quả thực hiện trong thực tế.

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

icon icon icon