Sách Định mức dự toán xây dựng công trình theo Thông tư 10/2019/TT-BXD

Tình trạng: Còn hàng  |  Loại: Sách Xây Dựng
1.100.000₫ 1.640.000₫
Bán sách Định mức xây dựng mới nhất theo Thông tư 10/2019/TT-BXD giá ưu đãi, free ship toàn quốc
Gọi ngay 0981 153 435 để được tư vấn miễn phí

Sách Định Mức Dự Toán Xây Dựng Năm 2021 biên soạn theo Thông tư 10/2019/TT-BXD của Bộ Xây Dựng thông tư ban hành định mức xây dựng công trình mới. Căn cứ Nghị định số 81/2017/NĐ-CP ngày17 tháng 7 năm 2017 cChính phủ quyđịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổchức ca Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày14 tháng 8 năm 2019 của Chính phủ về quảnlý chi phí đầu tư xây dựng;

Theo đề nghị của Viện trưởng Viện Kinh tế xâydựng và Cục trưởng Cục Kinh tế xây dựng;

Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Thông tư ban hành định mức xâdựng.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Ban hành kèm theo Thông tư này định mức xây dựng gồm: định mức dự toán khảo sát xây dựng công trình; định mức dự toán xây dựng công trình; định mức dự toán lắp đặt hệ thống kỹthuật của công trình; định mức dự toán lắp đặt máy và thiết bị công nghệ; định mức dự toán thí nghiệm chuyên ngành xây dựng; định mức dự toán sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng; định mức sử dụng vật liệu xây dựng. Định mức xây dựng ban hành tại Thông tư này để áp dụng vào việc xác định chi phí đầu tư xây dựng của các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước, vốn nhà nước ngoài ngân sách và dự án đầu tư xây dựng theo hình thức đối tác công tư (PPP).

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Thông tư này áp dụng đốivới các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc xác định chi phí đầu tư xây dựng của các dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước, vốn nhà nước ngoài ngân sách và dự án đầu tư xây dựng theo hình thức đối tác công tư (PPP) theo quy định tại khoản 1 Điều 2 Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14 tháng 8 năm 2019 của Chính phủvề quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

2. Các dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn khác có thể áp dụng định mức xây dựng ban hành tại Thông tư này để xác định chi phí đầu tư xây dựng làm căn cứ thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với nhà nước.

Điều 3. Xử lý chuyển tiếp

Việc áp dụng định mức xây dựng trong giai đoạn chuyển tiếp quy định tại Điều 36 Nghị định số 68/2019/NĐ-CP được quy định cụ thể như sau:

1. Dự án đầu tư xây dựng đã phê duyệt trước ngày có hiệu lực của Nghị định số68/2019/NĐ-CP và đang triển khai thực hiện thì tiếp tục sử dụng, vận dụng định mức xây dựng theo quy định tại Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Trường hợp gói thầu xây dựng chưa kýkết hợp đồng sau ngày có hiệu lực của Thông tư này thì người quyết định đầu tư quyết định việc áp dụng định mức xây dựng ban hành tại Thông tư này để điều chỉnh giá gói thầu xây dựng nhưng phải đáp ứng yêu cầu tiến độ và hiệu quả của dự án.

2. Đối với dự án đầu tư xây dựng đã phê duyệt sau ngày có hiệu lực của Nghị định số 68/2019/NĐ-CP:

a) Trường hợp gói thầu đãsử dụng, vận dụng định mức xây dựng theo quy định tại Nghị định số32/2015/NĐ-CP để xác định giá gói thầu xây dựng, đã lựa chọn được nhà thầu và đã ký kết hợp đồng xây dựng trước ngày Thông tư này có hiệu lực thì thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết.

b) Trường hợp gói thầu xây dựng chưa thực hiện lựa chọn nhà thầu hoặc đang thực hiện lựa chọn nhà thầu trước ngày có hiệu lực của Thông tư này thì áp dụng định mức xây dựng ban hành tại Thông tư này để cập nhật giá gói thầu xây dựng.

 

3. Đối với hợp đồng xây dựng theo đơn giá điều chỉnh đã được ký kết trước ngày có hiệu lực của Thông tư này thì việc điều chỉnh giá hợp đồng căn cứ nội dung đã ký kết và các quy định pháp luật áp dụng cho hợp đồng để thực hiện.

Điều 4. Hiệu lực thihành

 

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 2 năm 2020.

=> Nội dung thông tư ban hàng 7 định mức dự toán xây dựng công trình mới gồm:

  1. 1. Định mức dự toán khảo sát xây dựng công trình;
  2. 2. Định mức dự toán xây dựng công trình;
  3. 3. Định mức dự toán lắp đặt hệ thống kỹ thuật của công trình;
  4. 4. Định mức dự toán lắp đặt máy và thiết bị công nghệ;
  5. 5. Định mức dự toán thí nghiệm chuyên ngành xây dựng;
  6. 6. Định mức dự toán sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng;
  7. 7. Định mức sử dụng vật liệu xây dựng.

 

Nhằm giúp các cơ quan, doanh nghiệp, các tổ chức và quý bạn đọc kịp thời nắm bắt những thông tin mới nêu trên, Nhà xuất bản Lao Động xuất bản Bộ sách:

 

Định Mức Dự Toán Xây Dựng Công Trình

Bộ sách gồm 4 tập như sau: 

Tập 1; Phần định mức dự toán xây dựng công trình (gọi tắt phần xây dựng)

Sách Định Mức Xây Dựng 2020

Tập 1 giá bìa 465.000đ - Giá bán: 300.000đ/cuốn

Tập 2 gồm các phần:

  • Phần định mức dự toán khảo sát xây dựng công trình
  • Phần định mức dự toán thí nghiệm chuyên ngành xây dựng
  • Phần định mức sử dụng vật liệu xây dựng

Tập 2 giá bìa 395.000đ - Giá bán: 270.000đ/cuốn

Tập 3 : Phần Lắp Đặt gồm các phần:

- phần định mức dự toán lắp đặt hệ thống kỹ thuật của công trình;

- phần định mức dự toán lắp đặt máy và thiết bị công nghệ

Tập 3 giá bìa 395.000đ - Giá bán: 270.000đ/cuốn

 

Tập 4: Định mức sửa chữa bảo dưỡng, xác định đơn giá nhân công, giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng.

Sách Định Mức Xây Dựng 2020

Tập 4 giá bìa 398.000đ - Giá bán: 270.000đ/cuốn

Sách được xuất bản tháng 2/2020, Nôi dung cập nhật đầy đủ thông tư 10 của Bộ Xây Dựng.

- Giá bán trên đã gồm AVT và vận chuyển tận nơi.

- Sách được bảo hành chính hãng, được đổi, trả nếu sách lỗi.

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

icon icon icon