Hướng Dẫn Chế Độ Kế Toán Ngân Sách và Tài Chính Xã

Tình trạng: Còn hàng  |  Loại: Đang cập nhật
260.000₫ 350.000₫
Sách Tài Chính giới thiệu cuốn sách "Hướng dẫn chế độ kế toán ngân sách và tài chính xã". Công tác quản lý tài chính – kế toán xã là một hệ thống các quan hệ phát sinh trong quá trình tạo lập, phân phối và sử dụng quỹ tiền tệ của chính quyền ...
Gọi ngay 0981 153 435 để được tư vấn miễn phí

Sách Tài Chính giới thiệu cuốn sách "Hướng dẫn chế độ kế toán ngân sách và tài chính xã". Công tác quản lý tài chính – kế toán xã là một hệ thống các quan hệ phát sinh trong quá trình tạo lập, phân phối và sử dụng quỹ tiền tệ của chính quyền cấp xã, nhằm thực hiện các chức năng của Nhà nước cấp cơ sở trong khuôn khổ đã đựợc phân cấp quản lý. 

    Trong những năm qua, Chính phủ và Bộ Tài chính đã ban hành các văn bản pháp luật quy định về quản lý tài chính, sử dụng tài sản, dự án đầu tư, chế độ kế toán tạo cơ sở pháp lý quan trọng để quản lý và sử dụng có hiệu quả mọi khoản thu, chi và các khoản đóng góp của nhân dân.

 Nhằm nâng cao năng lực quản lý thu chi tài chính – kế toán, dự án đầu tư, sử dụng tại sản; đồng thời trang bị, cập nhật và hệ thống hoá những kiến thức cơ bản, chuyên sâu về nghiệp vụ kế toán cho các cán bộ đang công tác tại xã, phường, thị trấn. 

Sách Tài Chính phối hợp cùng với Nhà xuất bản Hồng Đức giới thiệu cuốn sách:

Hướng Dẫn Chế Độ Kế Toán Ngân Sách và Tài Chính Xã

(Theo Thông tư số 70/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính  ngày 03-10-2019)

Nội dung cuốn sách gồm các phần nhƣ sau:

Phần thứ nhất: Hướng dẫn chế độ kế toán ngân sách và tài chính xã; 

Phần thứ hai: Nguồn thu, nhiệm vụ chi và quy trình quản lý, công khai ngân sách xã; 

Phần thứ ba: Quản lý thu, chi bằng tiền mặt qua hệ thống kho bạc nhà nước;    

Phần thứ tư: Quản lý dự án do ủy ban nhân dân cấp xã làm chủ đầu tư; 

Phần thứ năm: Tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công và các khoản chi phí tiếp khách, hội nghị, công tác của các cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp xã; 

Phần thứ sáu: Chế độ tiền lương và các khoản phụ cấp đối với cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên trách cấp xã. 

Trong quá trình biên soạn cuốn sách không thể tránh khỏi những thiếu sót nhất định. Nhà xuất bản mong muốn sẽ nhận được nhiều ý kiến đóng góp của Quý đọc giả để cuốn sách được hoàn thiện hơn trong những lần tái bản sau.

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

icon icon icon