Hướng dẫn chế độ kế toán ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ kho bạc nhà nước

Tình trạng: Còn hàng  |  Loại: Sách Kế Toán
250.000₫ 395.000₫
Hướng dẫn chế độ kế toán ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc
Gọi ngay 0981 153 435 để được tư vấn miễn phí

Hướng dẫn chế độ kế toán ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ kho bạc nhà nước

Hướng dẫn chế độ kế toán ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ kho bạc nhà nước

Kế toán ngân sách nhà nước là một vị trí hết sức quan trọng trong bộ máy quản lý ngân sách và hoạt động Kho bạc Nhà nước. Bên cạnh những yêu cầu nghiệp vụ như một kế toán viên thông thường, Kế toán ngân sách nhà nước còn có nhiệm vụ thu thập, xử lý, kiểm tra, giám sát, phân tích và cung cấp thông tin một cách kịp thời, đầy đủ, chính xác và có hệ thống về tình hình phân bổ dự toán kinh phí ngân sách nhà nước; Tình hình thu, chi ngân sách nhà nước; Tình hình vay và trả nợ vay của ngân sách nhà nước; Các loại tài sản của nhà nước do Kho bạc nhà nước đang quản lý và các hoạt động nghiệp vụ kho bạc nhà nước.

Vừa qua Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 19/2020/TT-BTC ngày 30/3/2020 sửa đổi, bổ sung  một số điều quan trọng của Thông tư số 77/2017/TT-BTC ngày 28/7/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc nhà nước.

 Nhằm giúp các cơ quan, đơn vị nắm bắt kịp thời các văn bản quan trọng, góp phần nâng cao công tác quản lý tài chính, công tác kế toán Ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc nhà nước, Nhà xuất bản Tài chính xuất bản cuốn sách:

HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

VÀ HOẠT ĐỘNG NGHIỆP VỤ KHO BẠC NHÀ NƯỚC

(Theo thông tư số: 19/2020/TT-BTC Ngày 31- 03-2020)

Nội dung cuốn sách gồm các phần sau:

Phần thứ nhất.  HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC VÀ HOẠT ĐỘNG NGHIỆP VỤ KHO BẠC NHÀ NƯỚC;

Phần thứ hai.  THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC LĨNH VỰC KHO BẠC NHÀ NƯỚC;

Trong quá trình biên soạn, chúng tôi không tránh khỏi những sơ sót nhất định, Nhà xuất bản mong muốn nhận được những góp ý từ bạn đọc để cuốn sách được hoàn thiện trong những lần tái bản sau

Sch dy 450 trang, Bìa mềm, khổ 19x27 Gi bìa 395.000 đ/ cuốn

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

icon icon icon