Sách Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước và kế hoạch tài chính 3 năm 2023-2025

Tình trạng: Còn hàng  |  Loại: Sách Kế Toán
260.000₫ 395.000₫
(Đang cập nhật)
Gọi ngay 0981 153 435 để được tư vấn miễn phí

Sách Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước và kế hoạch tài chính 3 năm 2023-2025

Sách Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước và kế hoạch tài chính 3 năm 2023-2025

    Ngày 29-7-2022, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 47/2022/TT-BTC về việc hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách Nhà nước năm 2023, kế hoạch tài chính - ngân sách Nhà nước 03 năm 2023-2025. Theo đó, phấn đấu dự toán thu nội địa năm 2023 không kể thu tiền sử dụng đất, thu xổ số kiến thiết, tiền bán vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, cổ tức, lợi nhuận sau thuế và chênh lệch thu, chi của Ngân hàng Nhà nước bình quân cả nước tăng khoảng 7-9% so với đánh giá ước thực hiện năm 2022. Không xây dựng dự toán chi thường xuyên ngân sách Nhà nước hỗ trợ cho các dịch vụ sự nghiệp công đã hoàn thành lộ trình giá, phí từ năm 2022 trở về trước hoặc dự kiến hoàn thành trong năm 2023,...

    Bên cạnh đó, Chính phủ, Bộ Tài chính cũng ban hành nhiều văn bản mới về hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước, nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Trungương, hướng dẫn việc quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước,...Cụ thể như: Nghị định số 31/2022/NĐ-CP ngày 20-5-2022 Về hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước đối với khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh; Quyết định số 07/2022/QĐ-TTg ngày 25-3-2022 Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; Quyết định số 02/2022/QĐ-TTg ngày 18-01-2022 Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025; Thông tư số 43/2022/TT-BTC ngày 19-7-2022 Hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác điều ước quốc tế và công tác thỏa thuận quốc tế;...

   Nhằm giúp cho các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp, các tổ chức, cá nhân kịp thời nắm bắt những thông tin mới nêu trên, Nhà xuất bản Tài chính xuất bản cuốn sách:

Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước và kế hoạch tài chính 3 năm 2023-2025

Nội dung cuốn sách gồm các phần chính sau đây:

Phần thứ nhất. Văn bản hợp nhất Luật Ngân sách nhà nước

Phần thứ hai. Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2023, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2023-2025

Phần thứ ba. Quy định tạm ứng, vay ngân quỹ nhà nước của ngân sách nhà nước

Phần thứ tư. Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia

Phần thứ năm. Hướng dẫn việc quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước

Phần thứ sáu. Định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước

Sách có độ dày 400 trang ,giá phát hành 395,000đ/1 quyển

Chi tiết liên hệ: NHÀ SÁCH TÀI CHÍNH

115/9A, Đường TL37, P. Thạnh Lộc, Quận 12, TP. HCM

ĐT: 098.115.34.35(zalo) - 0912.457.239

Website: https://sachtaichinh.vn/  -  Email: sachtaichinh.vn@gmail.com

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

icon icon icon