Định mức chi phí quản lý, tư vấn đầu tư xây dựng và định mức dự toán xây dựng công trình, chuyên ngành

Regular price Giá: 350,000đ
Giá cũ: 450,000đ
  • Currently 1.77/5

Kết quả: 1.8/5 - (13 phiếu)

  Định mức chi phí quản lý, tư vấn đầu tư xây dựng và định mức dự toán xây dựng công trình, chuyên ngành

Định mức chi phí quản lý, tư vấn đầu tư xây dựng và định mức dự toán xây dựng công trình, chuyên ngành

  Định mức chi phí quản lý dự án, tư vấn đầu tư xây dựng và định mức dự toán xây dựng công trình là công cụ rất quan trọng trong quản lý xây dựng, giúp cho các chủ đầu tư, công ty tư vấn, các đơn vị thi công,… tham khảo để vận dụng xây dựng hệ thống giá áp dụng cho các công trình xây dựng. Đồng thời là công cụ thực hiện chức năng quản lý nhà nước trong cơ chế thị trường nhằm công khai các thông tin, tăng tính cạnh tranh trong quá trình đầu tư xây dựng.
 
Trong thời gian qua, Nhà nước ta đã ban hành nhiều văn bản về  lĩnh vực xây dựng như: Quyết định số: 79/QĐ-BXD, ngày 15-02-2017 của Bộ Xây dựng công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng; Thông tư số: 01/2017/TT-BXD, ngày 06-02-2017 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng; Quyết định số 1354/QĐ-BXD, ngày 28/12/2016 của Bộ Xây dựng về việc công bố định mức dự toán xây dựng công trình - phần khảo sát xây dựng…
 
Nhằm giúp các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và bạn đọc hoạt động trong lĩnh vực xây dựng nắm bắt được những quy định mới nêu trên,  Nhà xuất bản Lao Động xuất bản cuốn sách:
 

Định mức chi phí quản lý, tư vấn đầu tư xây dựng và định mức dự toán xây dựng công trình, chuyên ngành

 

Nội dung cuốn sách gồm có các phần sau:
 

Phần thứ nhất: Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng

 

Phần thứ hai: Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng

 

Phần thứ ba: Định mức dự toán xây dựng công trình - phần khảo sát xây dựng

 

Phần thứ tư: Hệ thống định mức dự toán xây dựng công trình - phần xây dựng

 
Sách dày 560 trang, Bìa mềm, khổ 19x27 Giá bìa 450.000 đ/ cuốn
Định mức dự toán xây dựng 2017 - phần xây dựng

Phần I: Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần Xây dựng sửa đổi và bổ sung theo Quyết định số 1172/2012/QĐ-BXD ngày 26-12-2012 của Bộ Xây Dựng.

Phần II: Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần xây dựng sửa đổi và bổ sung theo Quyết định số 588/2014/QĐ-BXD ngày 29-5-2014 của Bộ Xây Dựng

Định mức dự toán xây dựng công trình là tài liệu dùng để sử dụng vào việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. Nhằm giúp bạn đọc nói chung, những người làm công tác xây dựng, các cơ quan, tổ chức có liên quan tham khảo, Nhà xuất bản Lao Động xuất bản bộ sách :
Định mức dự toán xây dựng công trình 2017
 
sách định mức dự toán xây dựng công trình năm 2017 cập nhật các văn hướng dẫn mới nhất như:
- Quyết định 1134/QĐ-BXD ngày 08/10/2015 năm 2015 công bố định mức các hao phí xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành
- Thông tư 05/2015/TT-BXD ngày 30/10/2015 của Bộ Xây dựng quy định về quản lý chất lượng xây dựng và bảo trì nhà ở riêng lẻ
- quyết định 588/QĐ-BXD
- quyết định 587/QĐ-BXD
- quyết định 590/QĐ-BXD
- quyết định 591/QĐ-BXD
- quyết định 592/QĐ-BXD
- quyết định 593/QĐ-BXD
- quyết định 594/QĐ-BXD
- Quyết định số 1172/QĐ-BXD
- Quyết định số 1173/QĐ-BXD
- Quyết Định 1091/QĐ-BXD
- Quyết Định 1129/QĐ-BXD
- Quyết Định 1776/QĐ-BXD
- CV 1777/BXD-VP.
Sách định mức dự toán xây dựng công trình 2017
Nội dung của cuốn sách định mức dự toán xây dựng công trình 2017 bao gồm những phần chính sau:
Phần I. Công tác chuẩn bị mặt bằng xây dựng
Phần II. Công tác đào, đắp đất, đá, cát
Phần III. Công tác đóng cọc, ép cọc, nhổ cọc, khoan tạo lỗ cọc khoan nhồi
Phần IV. Công tác làm đ­ường
Phần V. Công tác xây gạch đá
Phần VI. Công tác bê tông tại chỗ
Phần VII. Công tác sản xuất và lắp dựng cấu kiện bê tông đúc sẵn
Phần VIII. Sản xuất, lắp dựng cấu kiện gỗ
Phần IX. Sản xuất, lắp dựng cấu kiện sắt thép
Phần X. Công tác làm mái, làm trần và các công tác hoàn thiện khác
Phần XI. Các công tác khác
Trong quá trình biên soạn, chúng tôi đã lồng ghép các sửa đổi, bổ sung của Quyết định số 588/QĐ-BXD ngày 29/05/2014 của Bộ Xây Dựng với Quyết định số 1172/QĐ-BXD, Quyết Định 1091/QĐ-BXD và Quyết Định 1776/QĐ-BXD.  Quyết định số 587/QĐ-BXD sửa đổi, bổ sung với Quyết định số 1173/QĐ-BXD vào Công văn số 1777/BXD để bạn đọc tiện cho việc tra cứu áp dụng vào việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.
Sách được in trên giấy tốt, khổ lớn 20x28, dày gần 1.300 trang. Bộ 2 cuốn (gồm Phần xây dựng và Phần sửa chữa) có giá bìa là 810.000đ/ bộ/ 2 cuốn. Giá bán là 600.000 đ/bộ/ 2 cuốn
Tập 1: PHẦN XÂY DỰNG
Sách đon giá xây dựng TP HCM 2016
 
    Ngày 02/7/2016, UBND TP.Hồ Chí Minh đã ký Quyết định số 3384/QĐ-UBND về việc công bố Bộ Đơn giá xây dựng khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Bộ đơn giá xây dựng này là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan, sử dụng vào việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình thuộc các dự án đầu tư xây dựng sử dụng nguồn vốn Nhà nước (ngân sách và ngoài ngân sách) trên địa bàn thành phố. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2016 và thay thế cho các Quyết định số 75/QĐ-UB-QLĐT ngày 10/9/2001 về việc ban hành đơn giá công tác sửa chữa trong xây dựng cơ bản; Quyết định số 103/2006/QĐ-UBND ngày 14/7/2006 về việc ban hành bộ đơn giá khảo sát xây dựng; Quyết định số 104/2006/QĐ-UBND ngày 14/7/2006 về việc ban hành bộ đơn giá xây dựng cơ bản khu vực thành phố Hồ Chí Minh.
Bộ đơn giá xây dựng khu vực Thành phố Hồ Chí Minh gồm:
1. Đơn giá xây dựng công trình - Phần Xây dựng;
2. Đơn giá xây dựng công trình - Phần Lắp đặt;
3. Đơn giá xây dựng công trình - Phần Khảo sát;
4. Đơn giá xây dựng công trình - Phần Sửa chữa.
Nhằm kịp thời thông tin đến bạn đọc những thông tin mới nêu trên, TRUNG TÂM SÁCH TÀI CHÍNH phối hợp với Nhà xuất bản Lao Động xuất bản cuốn sách:
ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG KHU VỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM 2016 –
Tập 1: PHẦN XÂY DỰNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3384/QĐ-UBND ngày 02/7/2016 của UBND TP. Hồ Chí Minh).
Cuốn sách có bố cục như sau:
– Phần I. Thuyết minh và quy định áp dụng
– Phần II. Đơn giá xây dựng công trình - Phần xây dụng
           Bảng giá vật liệu, nhân công và máy thi công
Sách được in trên giấy bãi bằng trắng,dày gần 700 trang, giá phát hành 465,000đ/ 1 cuốn
Trân trọng giới thiệu cuốn sách đến bạn đọc
Tập 2: PHẦN LẮP ĐẶT - KHẢO SÁT - SỬA CHỮA
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3384/QĐ-UBND ngày 02/7/2016 của UBND TP. Hồ Chí Minh).

Đơn giá xây dựng TP HCM năm 2016 phần lắp đặt, sửa chữa, khảo sát

 

Cuốn sách có bố cục như sau:
Phần thứ nhất. Đơn giá xây dựng công trình - Phần Lắp đặt
Phần thứ hai. Đơn giá xây dựng công trình - Phần Khảo sát
Phần thứ ba. Đơn giá xây dựng công trình - Phần Sửa chữa.
Sách được in trên giấy bãi bằng trắng ,dày gần 600 trang, giá phát hành 450,000đ/ 1 cuốn
Trân trọng giới thiệu!

Chi tiết liên hệ: 085. 428.9533 – 0917.797.800

Trung Tâm Sách Tài Chính

Địa chỉ757/29 Quang Trung, P.12. Q. Gò Vấp, TPHCM

Website:http://sachtaichinh.vn– Email: sachtaichinh.vn@gmail.com

Chi tiết:

  • Currently 1.77/5

Kết quả: 1.8/5 - (13 phiếu)