Sách Bình Luận Chế Định Quản Lý Nhà Nước Về Đất Đai Trong Luật Đất Đai 2013

Regular price Giá: 200,000đ
Giá cũ: 200,000đ
  • Currently 1.80/5

Kết quả: 1.8/5 - (5 phiếu)

Cuốn sách bình luận chế định quản lý nhà nước về đất đai trong luật đất đai 2013, sẽ giúp bạn đọc hiểu và áp dụng pháp luật về đất đai một cách khoa học trong thực tiễn. Sách do tác giả TS. Trần Quang Huy chủ biên, in và phát hành tháng 5/2017, sách có độ dày 523 trang khổ 16x24, được in trên giấy tốt hình thức đẹp. do nhà xuất bản Tư Pháp xuất bản.

Bình Luận Chế Định Quản Lý Nhà Nước Về Đất Đai Trong Luật Đất Đai 2013

Sách Bình Luận Chế Định Quản Lý Nhà Nước Về Đất Đai Trong Luật Đất Đai 2013

Sách Bình Luận Chế Định Quản Lý Nhà Nước Về Đất Đai Trong Luật Đất Đai năm 2013

Nội dung sách gồm có:

Chương 1: Tổng quan các vấn đề về quản lý nhà nước đối với đất đai, các nội dung cơ bản trong quản lý nhà nước đối với đất đai.

Chương 2: Bình luận các quy định về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

Chương 3: Bình luận các quy định về giao đất, cho thuê đất.

Chương 4: Bình luận các quy định về chuyển mục đích sử dụng đất.

Chương 5: Bình luận quy định về các trường hợp thu hồi đất.

Chương 6: Bình luận các quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất.

Chương 7: Bình luận các quy định về đăng ký đất đai.

Chương 8: Bình luận các quy định về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Chương 9: Bình luận các quy định về thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất - Những nguồn thu chủ yếu cho ngân sách nhà nước từ đất đai.

Chương 10: Tác động của các sắc thuế từ đất đai tới nguồn thu ngân sách và bình luận một số quy định về thuế liên quan tới đất đai.

Chương 11: Bình luận các quy định về giá đất và sự tác động của giá đất trong việc thị trường hóa các quan hệ đất đai.

Chương 12: Bình luận các quy định về hệ thống thông tin đất đai

Chương 13: Thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai.

Chương 14: Bình luận các quy định về giám sát, thanh tra và sử lý vi phạm pháp luật về đất đai.

Chương 15: Bình luận các quy định về giải quyết tranh chấp đất đai.

Chương 16: Nghiên cứu mô hình và nội dung quản lý nhà nước về đất đai ở một số quốc gia, vùng lãnh thổ trong khu vực và trên thế giới - Kinh nghiệm thực tiễn cho Việt Nam.

Phụ Lục Luật Đất Đai 2013

Chi tiết liên hệ: 085. 428.9533 – 0917.797.800

Trung Tâm Sách Tài Chính

Địa chỉ757/29 Quang Trung, P.12. Q. Gò Vấp, TPHCM

 

Website:http://sachtaichinh.vn– Email: sachtaichinh.vn@gmail.com

Chi tiết:

  • Currently 1.80/5

Kết quả: 1.8/5 - (5 phiếu)