Luật thủy lợi và hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn thủy lợi mới nhất.

Regular price Giá: 270,000đ
Giá cũ: 350,000đ
  • Currently 2.56/5

Kết quả: 2.6/5 - (9 phiếu)

Luật thủy lợi và hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn thủy lợi mới nhất.

Luật thủy lợi và hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn thủy lợi mới nhất.

Ngày 19-6-2017, tại kỳ họp thứ 3 khóa XIV, Quốc hội đã thông qua Luật Thủy lợi số 08/2017/QH14 (Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01-7-2018). Luật này quy định các hoạt động về thủy lợi; quyền và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân hoạt động về thủy lợi; quản lý nhà nước về thủy lợi.

 Luật Thủy lợi áp dụng đối với tổ chức, cá nhân Việt Nam; tổ chức, cá nhân nước ngoài; tổ chức quốc tế tham gia hoạt động về thủy lợi tại Việt Nam.

Nhằm giúp bạn đọc kịp thời nắm bắt những thông tin mới nêu trên,

Nhà xuất bản Nông Nghiệp xuất bản cuốn sách: LUẬT THỦY LỢI VÀ HỆ THỐNG QUY CHUẨN, TIÊU CHUẨN THỦY LỢI MỚI NHẤT.

Bên cạnh đó, cuốn sách còn tập hợp hệ thống các quy chuẩn, tiêu chuẩn thủy lợi mới nhất về thiết kế công trình thủy lợi, thi công và nghiệm thu công trình thủy lợi và khảo sát công trình thủy lợi.

Nội dung cuốn sách bao gồm các phần chính như sau:

Phần thứ nhất. Luật Thủy lợi (Được thông qua tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV)

Phần thứ hai. Hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn thủy lợi mới nhất

Sách có độ dày 400 trang,giá phát hành 350,000đ/ 1 cuốn 

Hệ thống toàn văn các luật  đã được quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV

Hệ thống toàn văn các luật  đã được quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV

        Tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khoá XIV đã thông qua 12 luật sau:
Luật Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa 2017 số 04/2017/QH14 ban hành ngày 12/06/2017, có hiệu lực từ ngày 01/01/2018
Luật Quản lý ngoại thương 2017 số 05/2017/QH14 ban hành ngày 12/06/2017, có hiệu lực từ ngày 01/01/2018
Luật Đường sắt 2017 số 06/2017/QH14 ban hành ngày 16/06/2017, có hiệu lực từ ngày 01/07/2018
Luật Chuyển giao công nghệ số 07/2017/QH14 ban hành ngày 19/06/2017, có hiệu lực từ ngày 01/07/2018
Luật Thuỷ lợi số 08/2017/QH14 ban hành ngày 19/06/2017, có hiệu lực từ ngày 01/07/2018
Luật Du lịch số 09/2017/QH14 ban hành ngày 19/06/2017, có hiệu lực từ ngày 01/01/2018
Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước số10/2017/QH14 ban hành ngày 20/06/2017, có hiệu lực từ ngày 01/07/2018
Luật Trợ giúp pháp lý số 11/2017/QH14 ban hành ngày 20/06/2017, có hiệu lực từ ngày 01/01/2018
Luật sửa đổi Bộ luật Hình sự số 12/2017/QH14 ban hành ngày 20/06/2017, có hiệu lực từ ngày 01/01/2018
Luật Cảnh vệ số 13/2017/QH14 ban hành ngày 20/06/2017, có hiệu lực từ ngày 01/07/2018
Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ số 14/2017/QH14 ban hành ngày 20/06/2017, có hiệu lực từ ngày 01/07/2018
Luật Quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước số 15/2017/QH14 ban hành ngày 21/06/2017, có hiệu lực từ ngày 01/01/2018.
Để kịp thời tuyên truyền, phổ biến các Luật nói trên, Nhà xuất bản Lao Động cho xuất bản cuốn sách:

Hệ thống toàn văn các luật  đã được quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV

 

            Sách có độ dày 470 trang giá phát hành 380,000đ/ 1 cuốn 

Chi tiết liên hệ: 085. 428.9533 – 0917.797.800

Trung Tâm Sách Tài Chính

Địa chỉ757/29 Quang Trung, P.12. Q. Gò Vấp, TPHCM

Website:http://sachtaichinh.vn– Email: sachtaichinh.vn@gmail.com

 

Chi tiết:

  • Currently 2.56/5

Kết quả: 2.6/5 - (9 phiếu)