Luật hợp tác xã và các văn bản hướng dẫn thực hiện giải đáp một số tình huống thường gặp dành cho giám đốc, kế toán hợp tác xã

Regular price Giá: 270,000đ
Giá cũ: 350,000đ
  • Currently 2.33/5

Kết quả: 2.3/5 - (9 phiếu)

Luật hợp tác xã và các văn bản hướng dẫn thực hiện giải đáp một số tình huống thường gặp dành cho giám đốc, kế toán hợp tác xã
Luật hợp tác xã và các văn bản hướng dẫn thực hiện giải đáp một số tình huống thường gặp dành cho giám đốc, kế toán hợp tác xã
Cuốn sách luật hợp tác xã và các văn bản hướng dẫn thực hiện mới nhất 2016 đã cập nhật đầy đủ các văn bản pháp luật hướng dẫn thực hiện Luật hợp tác xã số 23/2012/QH13. Trong đó có các văn bản tiêu biểu như: Thông tư 15/2016/TT-BNNPTNT ngày 10-06-2016 Hướng dẫn điều kiện và tiêu chí thụ hưởng hỗtrợ đầu tư phát triển  kết cấu hạ tầng đối với hợp tác xã nông nghiệp. Văn bản hợp nhất 27/VBHN-NHNN ngày 28-06-2016 hợp nhất Thông tư quy định về ngân hàng hợp tác xã. Quyết định 47/2016/QĐ-TTg ngày 31-10-2016 Về thí điểm cơ chế hỗ trợ một lần sau đầu tư theo quy định tại Nghị định số 89/2015/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07-7-2014 về một số chính sách phát triển thủy sản...
Nhằm góp phần tuyên truyền, phổ biến pháp luật liên quan đến Luật hợp tác xã 2012 tới bạn đọc Nhà xuất bản Lao Động cho xuất bản cuốn sách:
Luật hợp tác xã và các văn bản hướng dẫn thực hiện giải đáp một số tình huống thường gặp dành cho giám đốc, kế toán hợp tác xã
 
Nội dung cuốn sách bao gồm các nội dung sau:
Phần 1:  Luật Hợp tác xã và văn bản hướng dẫn thi hành
Các văn bản hướng dẫn thi hành luật hợp tác xã được hệ thống biên tập theo trình tự giúp  bạn đọc dễ hiểu để áp dụng trong thực tiễn công việc liên quan 
luật hợp tác xã và các văn bản hướng dẫn thi hành
Sách luật hợp tác xã và các văn bản hướng dẫn thi hành và sách bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới
Phần 2: Chế độ kế toán áp dụng cho hợp tác xã
Kế toán tài chính là trái tim của Hợp tác xã phần này giúp kế toán nắm vững hơn về chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa 2016
 
Phần 3: Quy định về ngân hàng hợp tác xã, quản lý tài chính, tín dụng trong hợp tác xã
Phần 4: Hướng dẫn tổ chức hoạt động, hỗ trợ hoạt động trong hợp tác xã
Phần 5: Quy định về lao động tiền lương, chế độ chính sách của hợp tác xã
Phần 6: Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hợp tác xã
Phần 7: Chính sách thuế và quy định về quản lý trích khấu hao tài sản cố định trong doanh nghiệp
Phần 8: Tuyển chọn một số bài diễn văn khai mạc, bế mạc hội nghị dành cho hợp tác xã
Phần 9: Giải đáp một số tình huống thường gặp dành cho giám đốc và kế toán hợp tác xã
Sách có độ dày 416 trang, giá phát hành 350,000đ/ 1 cuốn
Chi tiết liên hệ: 085. 428.9533 – 0917.797.800
 
Trung Tâm Sách Tài Chính
 
Địa chỉ: 757/29 Quang Trung, P.12. Q. Gò Vấp, TPHCM
 
Website:http://sachtaichinh.vn – Email: sachtaichinh.vn@gmail.com

Chi tiết:

  • Currently 2.33/5

Kết quả: 2.3/5 - (9 phiếu)