Luật điện lực - các văn bản hướng dẫn thi hành và hệ thống quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kỹ thuật điện Việt Nam

Regular price Giá: 260,000đ
Giá cũ: 350,000đ
  • Currently 3.00/5

Kết quả: 3.0/5 - (8 phiếu)

   Luật điện lực - các văn bản hướng dẫn thi hành và hệ thống quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kỹ thuật điện Việt Nam
Sách luật điện lực và các văn bản hướng dẫn thi hành năm 2016
 
Trân trọng giới thiệu với bạn đọc cuốn sách luật điện lực và các văn bản hướng dẫn thi hành, hệ thống quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kỹ thuật điện việt nam. Sách do nhà xuất bản Lao Động xuất bản tháng 12/2016, sách luật điện lực đã được cập nhật đầy đủ các văn bản hướng dẫn mới nhất.
sách luật điện lực và các văn bản hướng dẫn thi hành, hệ thống quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kỹ thuật điện việt nam
Bộ Công Thương và các Bộ có liên quan đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn thi hành luật điện lực liên quan đến hợp đồng mua bán điện, khung giá phát điện, quy hoạch phát triển ngành điện,chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động điện lực văn bản liên quan đến hợp đồng mua bán điện, khung giá phát điện, quy hoạch phát triển ngành điện,chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động điện lực.
 
Nội dung cuốn sách gồm các phần chính sau đây:
Phần 1. Luật Điện lực và các văn bản hướng dẫn thi hành
Sách được cập nhật các văn bản mới như: Quyết định số 428/QĐ-TTg ngày 18/03/2016Phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2011 - 2020 có xét đến năm 2030; Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-BCTngày 18/01/2016 về Thông tư quy định phương pháp xác định giá phát điện, trình tự kiểm tra hợp đồng mua bán điện; Thông tư số 167/2016/TT-BTC ngày 26/10/2016 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép hoạt động điện lực
 
Phần 2. Quy định mới về quy hoạch phát triển điện lực khung giá bán điện và hợp đồng mua bán điện lực
Quy hoạch phát triển ngành điện, khung giá bán điện và hợp đồng mua bán điên lực được Bộ Công Thương và các Bộ có liên quan ban hành ban hành các văn bản hướng dẫn cụ thể để bạn đọc tham khảo và áp dụng trong ngay trong phần này.
 
Phần 3. Hệ thống Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kỹ thuật điện Việt Nam
sách luật điện lực và các văn bản hướng dẫn thi hành xuất bản năm 2016 này được cập nhật đầy đủ các Quy Chuẩn kỹ thuật quốc gia về kỹ thuật điện Việt Nam như: Quyết định số 19/2006/QĐ-BCN: QCVN QTĐ-5: 2009/BCT, QCVN QTĐ-6: 2009/BCT. QCVN QTĐ-7: 2009/BCT. Thông tư số 04/2011/TT-BCT, QCVN QTĐ-8: 2010/BCT. Thông tư số 01/2016/TT-BXD, QCVN 07-5: 2016/BXD .
Sách có độ dày 500 trang, khổ lớn 20x28, in trên giấy tốt, giá bìa 350.000đ/ cuốn.
Chi tiết liên hệ: 085. 428.9533 – 0917.797.800
 
Trung Tâm Sách Tài Chính
 
Địa chỉ: 757/29 Quang Trung, P.12. Q. Gò Vấp, TPHCM
 
Website:http://sachtaichinh.vn – Email: sachtaichinh.vn@gmail.com

Chi tiết:

  • Currently 3.00/5

Kết quả: 3.0/5 - (8 phiếu)