Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và hướng dẫn về soạn thảo văn bản trong đơn vị hành chính sự nghiệp

Regular price Giá: 270,000đ
Giá cũ: 335,000đ
  • Currently 2.33/5

Kết quả: 2.3/5 - (9 phiếu)

Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và hướng dẫn về soạn thảo văn bản trong đơn vị hành chính sự nghiệp

Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và hướng dẫn về soạn thảo văn bản trong đơn vị hành chính sự nghiệp

  Ngày nay, văn bản đóng vai trò quan trọng và là phương tiện không thể tách rời với mọi hoạt động của xã hội con người. Mọi giao dịch của các cơ quan nhà nước, đơn vị kinh tế, tổ chức xã hội với nhau và giữa các tổ chức này với tư nhân hoặc giữa các cá nhân trong và ngoài nước... đều nhờ vào văn bản. Văn bản là phương tiện thông tin chính thức trong các lĩnh vực chính trị, văn hóa, kinh tế, xã hội... trong nước và quốc tế. Việc soạn thảo văn bản không chỉ ảnh hưởng đến công việc của các công chức, viên chức mà còn liên quan đến mọi công dân. Vì vậy, việc hiểu và soạn thảo tốt văn bản là điều cần thiết đối với mỗi công dân chúng ta.
Ngày 22-6-2015, tại kỳ họp thứ 9 khóa XIII Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01-7-2016). Luật quy định rõ nguyên tắc, thẩm quyền, hình thức, trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật; trách nhiệm của các cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân trong việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật. 
Bên cạnh đó, còn nhiều thông tin pháp luật liên quan đến công tác lưu trữ văn bản, cụ thể như sau: TT số 17/201/TT-BNV ngày 20-11-2014 hướng dẫn xác định cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp tài liệu vào Lưu trữ lịch sử của các cấp; TT số 16/2014/TT-BNV ngày 20-11-2014 hướng dẫn giao, nhận tài liệu lưu trữ vào Lưu trữ lịch sử các cấp; CV số 29/VTLTNN-NVĐP ngày 16-01-2015 hướng dẫn phương hướng, nhiệm vụ công tác văn thư, lưu trữ năm 2015 đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; CV số 46/VTLTNN-NVTW ngày 21-01-2014 hướng dẫn phương hướng, nhiệm vụ công tác văn thư, lưu trữ năm 2015 của các cơ quan, tổ chức trung ương; TT số 12/2014/TT-BNV ngày 28-10-2014 quy định định mức kinh tế - kỹ thuật bồi nền tài liệu giấy bằng phương pháp thủ công; TT số 05/2014/TT-BNV ngày 23-6-2014 quy định định mức kinh tế - kỹ thuật giải mật tài liệu lưu trữ; TT số 04/2014/TT-BNV ngày 23-6-2014 định mức kinh tế - kỹ thuật tạo lập cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ; TTLT số 92/2014/TTLT-BTC-BTP-VPCP ngày 14-7-2014 lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật...
Để đáp ứng nhu cầu nâng cao chất lượng công tác soạn thảo văn bản. Nhà xuất bản Hồng Đức xuất bản cuốn sách “

Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và hướng dẫn về soạn thảo văn bản trong đơn vị hành chính sự nghiệp”.

Nội dung cuốn sách bao gồm những phần chính sau
PhầnI. Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật được thông qua tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIII;
Phần II. Kỹ năng soạn thảo văn bản trong cơ quan, đơn vị hành chính;
Phần III. Quy chế xây dựng, thẩm định và ban hành văn bản quy phạm pháp luật;
Phần IV. Hướng dẫn rà soát, kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm phá luật;
Phần V. Luật Lưu trữ và phương hướng, nhiệm vụ công tác văn thư, lưu trữ;
Phần VI. Định mức kinh tế - kỹ thuật trong hoạt động quản lý tài liệu lưu trữ;
Phần VII. Nghiệp vụ công tác văn thư, lưu trữ trong các cơ quan, tổ chức;
Phần VIII. Hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách đối với công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật.
Sách đẹp, khổ 20*28 cm, dày 412 trang, Giá:335.000đ. Nộp lưu chiểu quý III / 2015

Chi tiết liên hệ: 085. 428.9533 – 0917.797.800

Trung Tâm Sách Tài Chính

Địa chỉ757/29 Quang Trung, P.12. Q. Gò Vấp, TPHCM

Website:http://sachtaichinh.vn– Email: sachtaichinh.vn@gmail.com

Chi tiết:

  • Currently 2.33/5

Kết quả: 2.3/5 - (9 phiếu)