Nghiệp vụ kế toán nhà nước và đơn vị hành chính sự nghiệp, hướng dẫn tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định, lập chứng từ, hạch toán tài khoản, sổ sách, báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán ngân sách

Regular price Giá: 260,000đ
Giá cũ: 395,000đ
  • Currently 5.00/5

Kết quả: 5.0/5 - (1 phiếu)

Nghiệp vụ kế toán nhà nước và đơn vị hành chính sự nghiệp, hướng dẫn tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định, lập chứng từ, hạch toán tài khoản, sổ sách, báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán ngân sách

Nghiệp vụ kế toán nhà nước và đơn vị hành chính sự nghiệp, hướng dẫn tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định, lập chứng từ, hạch toán tài khoản, sổ sách, báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán ngân sách

    Nhằm giúp kế toán tại các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp và những người quan tâm tìm hiểu, bổ sung các kiến thức chuyên môn về chế độ kế toán mới, gồm: hệ thống chứng từ; sổ sách; hệ thống tài khoản và phương pháp hạch toán; báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán, quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định …, Nhà xuất bản Tài chínhxin giới thiệu quyển sách:

Nghiệp vụ kế toán nhà nước và đơn vị hành chính sự nghiệp, hướng dẫn tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định, lập chứng từ, hạch toán tài khoản, sổ sách, báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán ngân sách

 (Cập nhật theo Thông tư 107/2017/TT-BTC và Thông tư 45/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính)
Bố cục cuốn sách như sau:
Phần thứ nhất. TIÊU CHUẨN NHẬN BIẾT, PHÂN LOẠI, NGUYÊN GIÁ, TÍNH HAO MÒN, KHẤU HAO  TÀI SẢN CỐ ĐỊNH
I. Tiêu chuẩn nhận biết, phân loại và nguyên giá tài sản cố định
II. Quy định về tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định
Phần thứ hai . HƯỚNG DẪN LẬP CHỨNG TỪ, HẠCH TOÁN TÀI KHOẢN, SỔ SÁCH; BÁO CÁO TÀI CHÍNH, BÁO CÁO QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH
I. Hệ thống chứng từ kế toán bắt buộc
II. Hệ thống tài khoản kế toán
III. Hệ thống sổ kế toán
IV. Hệ thống báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán
Trong quá trình biên soạn, chúng tôi không tránh khỏi những sơ sót nhất định, Nhà xuất bản mong muốn nhận được những góp ý từ bạn đọc để cuốn sách được hoàn thiện trong những lần tái bản sau. 
Sách dày 450 trang, Bìa mềm, khổ 19x27 Giá bìa 395.000 đ/ cuốn
 

Chi tiết:

  • Currently 5.00/5

Kết quả: 5.0/5 - (1 phiếu)