Luật Xử Lý Vi Phạm Hành Chính Và Các Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành Về Lĩnh Vực Hành Chính.

Regular price Giá: 270,000đ
Giá cũ: 395,000đ
  • Currently 5.00/5

Kết quả: 5.0/5 - (1 phiếu)

Sách "Luật Xử Lý Vi Phạm Hành Chính Và Các Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành Về Lĩnh Vực Hành Chính" được cập nhật các văn bản mới nhất như: Văn bản hợp nhất số 210/VBHN-BTP ngày 19-01-2018Hợp nhất Nghị định Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính;Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19-11-2019 Về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai; Nghị định số 88/2019/NĐ-CP ngày 14-11-2019Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng; Văn bản hợp nhất số 13/VBHN-BCT ngày 25-9-2019 Hợp nhất Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất, phân bón và vật liệu nổ công nghiệp; Nghị định số 48/2018/NĐ-CP ngày 21-03-2018Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 98/2013/NĐ-CP ngày 28-8-2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số; Nghị định số 41/2018/NĐ-CP ngày 12-3-2018 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập; Nghị định số 115/2018/NĐ-CP ngày 04-9-2018 Quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm;…
 
Để giúp các doanh nghiệp, đơn vị hành chính sự nghiệp thuộc các ngành và các địa phương trong cả nước, các cơ quan quản lý nhà nước và đông đảo bạn đọc thuận tiện trong việc tìm hiểu, học tập, nghiên cứu, sử dụng và thực hiện các quy định về xử lý vi phạm hành chính, Nhà xuất bản Lao Động xuất bản cuốn sách:
 

Luật Xử Lý Vi Phạm Hành Chính Và Các Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành Về Lĩnh Vực Hành Chính.

Luật Xử Lý Vi Phạm Hành Chính Và Các Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành Về Lĩnh Vực Hành Chính.

Cuốn sách gồm các phần sau đây:
 
Phần thứ nhất:   Luật Xử lý vi phạm hành chính và quy định chi tiết thi hành
 
Phần thứ hai:      Hướng dẫn xử phạt trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số
 
Phần thứ ba:       Hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng, khoáng sản, bất động sản
 
Phần thứ tư:        Hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đo lường
 
Phần thứ năm:    Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập
 
Phần thứ sáu:      Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm
 
Phần thứ bảy:      Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai
 
Phần thứ tám:     Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng
 
Phần thứ chín:     Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa chất và vật liệu nổ côngnghiệp
 
Sách có độ dày 400 trang,giá phát hành 395,000đ/1 quyển

Chi tiết:

  • Currently 5.00/5

Kết quả: 5.0/5 - (1 phiếu)