Luật doanh nghiệp - Tổng hợp các loại thuế chính phải nộp trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp

Regular price Giá: 260,000đ
Giá cũ: 395,000đ
  • Currently 5.00/5

Kết quả: 5.0/5 - (1 phiếu)

Luật doanh nghiệp - Tổng hợp các loại thuế chính phải nộp trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp

Luật doanh nghiệp - Tổng hợp các loại thuế chính phải nộp trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp

   Hệ thống pháp luật trong doanh nghiệp ngày càng hoàn thiện và là cơ sở pháp lý bền vững để các doanh nghiệp trong quá trình hoạt động phải luôn luôn thực hiện đúng như quy định về điều hành, quản lý doanh nghiệp; góp vốn, đầu tư, chuyển nhượng vốn, chính sách về tiền lương, bảo hiểm; các loại thuế; sử dụng hóa đơn, kiểm tra, thanh tra các hoạt động trong doanh nghiệp … 
Để giúp bạn đọc nắm vững các nghiệp vụ theo đúng quy định, ban biên tập đã tập hợp, hoàn thiện các nội dung mới đáp ứng được mục đích tra cứu trong quá trình làm việc tại các cơ quan, doanh nghiệp. Nhà Xuất bản Hồng Đức cho xuất bản cuốn sách:
LUẬT DOANH NGHIỆP – TỔNG HỢP CÁC LOẠI THUẾ CHÍNH PHẢI NỘP TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP
Nội dung cuốn sách gồm các phần như sau:

Phần I. Thành Lập, Tổ Chức Lại Và Giải Thể Doanh Nghiệp;

Phần II. Công tác điều hành, quản lý doanh nghiệp;

Phần III. Những quy định về góp vốn, đầu tư vốn và chuyển nhượng vốn;

Phần IV. Chính Sách Tiền Lương, Bảo Hiểm Xã Hội, Bảo Hiểm Y Tế, Bảo Hiểm Thất Nghiệp;

Phần V. Công đoàn;

Phần VI. Thuế môn bài, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng;

Phần VII. Quản Lý Và Sử Dụng Hóa Đơn Điện Tử  Khi Bán Hàng Hóa, Cung Cấp Dịch Vụ;

Phần VIII. Quy định về thanh tra, kiểm tra các hoạt động của doanh nghệp.

Sách dày 450 trang, Bìa mềm, khổ 19x27 Giá bìa 395.000 đ/ cuốn

 

 

Chi tiết:

  • Currently 5.00/5

Kết quả: 5.0/5 - (1 phiếu)