Chính sách tăng lương đối với người lao động và quy định mới về bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp

Regular price Giá: 270,000đ
Giá cũ: 350,000đ
  • Currently 2.73/5

Kết quả: 2.7/5 - (15 phiếu)

  Chính sách tăng lương đối với người lao động và quy định mới về bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp

Chính sách tăng lương đối với người lao động và quy định mới về bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp

Chế độ tiền lương, phụ cấp, trợ cấp, bảo hiểm, điều kiện làm việc của người lao động… là những vấn đề được Đảng và nhà nước ta đặc biệt quan tâm, nhất là trong bối cảnh kinh tế có nhiều khó khăn như hiện nay. Do đó, để có những chính sách phù hợp đối với người lao động, người sử dụng lao động, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, tăng trưởng kinh tế, Chính phủ và Bộ ngành liên quan đã ban hành những quy định mới như: Nghị Định số 153/2016/NĐ-CP ngày 14-11-2016 quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động; Nghị Định số 39/2016/NĐ-CP ngày 15-5-2016 hướng dẫn Luật An toàn, vệ sinh lao động; Nghị Định số 37/2016/NĐ-CP ngày 15-5-2016 hướng dẫn Luật an toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc; Nghị Định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15-5-2016 của Chính phủ hướng dẫn Luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động; Thông Tư số 26/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01-9-2016 hướng dẫn thực hiện quản lý lao động, tiền lương và tiền thưởng đối với người lao động; Thông Tư số 19/2016/TT-BYT ngày 30-6-2016 hướng dẫn quản lý vệ sinh lao động và sức khỏe người lao động; Thông Tư số 15/2016/TT-BYT ngày 15-5-2016 Quy định về bệnh nghề nghiệp được hưởng bảo hiểm xã hội; Thông Tư số 25/2016/TT-BLĐTBXH ngày 26-7-2016 hướng dẫn xác định, quản lý đối tượng tham gia bảo hiểm y tế; QĐ số 828/QĐ-BHXH ngày 27-5-2016 Quy định quản lý chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp...

Để giúp các cơ quan, đơn vị, cá nhân kịp thời nắm bắt được những quy định mới nêu trên. Nhà xuất bản Lao động xuất bản cuốn sách:

Chính sách tăng lương đối với người lao động và quy định mới về bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp

gồm những phần chính sau:

Phần I. Chính sách tiền lương tối thiểu đối với người lao động và phương thức chi trả tiền lương theo bộ luật lao động.

Phần II. Hướng dẫn xây dựng thang, bảng lương và công tác quản lý lao động, tiền lương, tiền thưởng, chế độ phụ cấp, trợ cấp.

 Phần III. Công tác an toàn, vệ sinh lao động và bảo vệ sức khỏe người lao động.

Phần IV. Hướng dẫn thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội bắt buộc, tự nguyện.

Phần V. Hướng dẫn thực hiện chính sách bảo hiểm y tế.

Phần VI. Chính sách chi trả và hồ sơ quy trình giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội.

Phần VII. Công tác thanh tra và cơ chế quản lý tài chính, chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

Sách Bộ luật lao động song ngữ Việt Anh - giải đáp các tình huống về việc làm, an toàn lao động, chính sách đối với lao động nữ, tiền lương, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế
Sách Bộ luật lao động song ngữ Việt Anh - giải đáp các tình huống về việc làm, an toàn lao động, chính sách đối với lao động nữ, tiền lương, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế
    Lao động là hoạt động quan trọng nhất của con người, tạo ra của cải vật chất và các giá trị tinh thần của xã hội. Bộ luật Lao động đã thể chế hoá đường lối đổi mới của Đảng và cụ thể hoá các quy định về lao động, sử dụng, quản lý lao động và các chính sách về tiền lương, chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế...
 
Để hướng dẫn cụ thể và chi tiết thi hành Bộ luật Lao động mới, Chính phủ và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành các Nghị định mới như: QĐ số 05/QĐ-TTg ngày 05-01-2016 Phê duyệt Chương trình quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động giai đoạn 2016-2020NĐ số 11/2016/NĐ-CP ngày 3-02-2016 hướng dẫn Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt NamNĐ số 05/2015/NĐ-CP ngày 12-01-2015 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật lao độngTT số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29-12-2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc...
 
Bên cạnh đó, việc thống kê những tình huống thường xảy ra trong công tác quản lý lao động, tiền lương, chế độ bảo hiểm xã hội, y tế sẽ giúp tất cả các doanh nghiệp, cơ quan đơn vị sự nghiệp thuận tiện hơn khi xử lý các vướng mắc thường gặp trong quá trình công tác. Vì vậy, Nhà xuất bản Thanh niên xuất bản cuốn sách về giải đáp các tình huống về bộ luật lao động 2016: “bộ luật lao động - labor code (song ngữ việt - anh) - giải đáp các tình huống về việc làm, an toàn lao động, chính sách đối với lao động nữ, tiền lương, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế”.
 
Nội dung cuốn sách bao gồm những phần chính sau:
 
Phần I. Bộ Luật lao động (song ngữ Việt - Anh) và hướng dẫn thi hành mới nhất về an toàn, vệ sinh lao động
 
Phần II. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế và chính sách hưởng bảo hiểm xã hội một lần
 
Phần III. Giải đáp vướng mắc về Luật Việc làm và những vấn đề liên quan
 
Phần IV. Giải đáp vướng mắc về tuyển dụng, sử dụng và quản lý người lao động
 
Phần V. Giải đáp vướng mắc về hợp đồng lao động và xử lý tranh chấp lao động
 
Phần VI. Giải đáp vướng mắc về quy chế dân chủ tại nơi làm việc và giải quyết đình công
 
Phần VII. Giải đáp vướng mắc về công tác an toàn lao động và vệ sinh sức khỏe lao động
 
Phần VIII. Giải đáp vướng mắc về chính sách đối với lao động nữ, lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, độc hại
 
Phần IX. Giải đáp vướng mắc về tiền lương và các chế độ khác
 
Phần X. Giải đáp vướng mắc đối với việc xác định tổn thương cơ thể và chính sách bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm xã hội, y tế đối với người lao động
 
Phần XI. Giải đáp vướng mắc về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động và bảo hiểm xã hội
 
Phần XII. Các quy định mới nhất liên quan đến chính sách bảo hiểm xã hội và quản lý lao động
 
Đây là tài liệu tham khảo hũu ích dành các cơ quan, ban ngành và các doanh nghiệp, người lao động tìm hiểu, thực hiện đúng chính sách pháp luật.
 

 

Sách đẹp, khổ 20*28 cm, dày 500 trang, Giá: 395.000đ. Nộp lưu chiểu quý II / 2016

Chi tiết liên hệ: 085. 428.9533 – 0917.797.800

Trung Tâm Sách Tài Chính

Địa chỉ757/29 Quang Trung, P.12. Q. Gò Vấp, TPHCM

Website:http://sachtaichinh.vn– Email: sachtaichinh.vn@gmail.com

Chi tiết:

  • Currently 2.73/5

Kết quả: 2.7/5 - (15 phiếu)