Các quy định mới về chế độ, chính sách đối với công đoàn, quy định về thanh tra, xử lý kỷ luật trong tổ chức công đoàn

Regular price Giá: 270,000đ
Giá cũ: 350,000đ
  • Currently 2.33/5

Kết quả: 2.3/5 - (6 phiếu)

 

 Các quy định mới về chế độ, chính sách đối với công đoàn, quy định về thanh tra, xử lý kỷ luật trong tổ chức công đoàn

   Thời gian vừa qua Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã ban hành nhiều văn bản mới. Nhằm giúp cán bộ công đoàn các cấp, công đoàn viên hiểu rõ những quy định của pháp luật và nắm vững các hướng dẫn thực hiện mới nhất của Tổng liên đoàn,  Nhà xuất bản Hồng Đức xuất bản cuốn sách:

 

Các quy định mới về chế độ, chính sách đối với công đoàn, quy định về thanh tra, xử lý kỷ luật trong tổ chức công đoàn

Cuốn sách gồm các phần sau:

Phần thứ nhất. Luật Công đoàn và văn bản hướng dẫn thi hành

Phần thứ hai. Điều lệ Công đoàn và văn bản hướng dẫn thi hành

Phần thứ ba. Hướng dẫn thực hiện quy chế dân c

hủ cơ sở, giải quyết khiếu nại tố cáo, tham gia khởi kiện, giải quyết tranh chấp lao động trong các tổ chức công đoàn

Phần thứ tư. Quy định thanh tra, xử lý kỷ luật trong tổ chức công đoàn

Phần thứ năm. Hướng dẫn tổ chức Đại hội công đoàn cá

c cấp tiến tới Đại hội XII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2018 – 2023

Phần thứ sáu. Quy định mới về tài chính công đoàn, tiêu chuẩn, định mức chế độ chi trong các cơ quan công đoàn.

Sách có độ dày gần 400 trang gia  phát hành 350.000đ/1 cuốn 

Tuyển chọn tham khảo các bài diễn văn, phát biểu khai mạc, bế mạc hội nghị và kỹ thuật trình bày văn bản của tổ chức công đoàn

     Nhằm trang bị những kỹ năng, kiến thức, nội dung, phương pháp hoạt động công đoàn đối với cán bộ công đoàn các cấp, giúp cán bộ công đoàn, công đoàn viên hiểu rõ những quy định của pháp luật, cũng như có kinh nghiệm trong việc soạn thảo các mẫu diễn văn khai mạc, bế mạc hội nghị trong hoạt động công đoàn, chúng tôi đã tuyển chọn các bài diễn văn, bài phát biểu của các đồng chí lãnh đạo công đoàn Việt Nam trên cơ sở các tư liệu, các bài viết đã được phổ biến trên các phương tiện truyền thông.

Để các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức công đoàn các cấp có được các tài liệu nói trên, Nhà xuất bản Thế Giới xuất bản cuốn sách:

Tuyển chọn tham khảo các bài diễn văn, phát biểu khai mạc, bế mạc hội nghị và kỹ thuật trình bày văn bản của tỏ chức công đoàn

Tuyển chọn tham khảo các bài diễn văn, phát biểu khai mạc, bế mạc hội nghị và kỹ thuật trình bày văn bản của tỏ chức công đoàn

Cuốn sách gồm các phần sau:

Phần thứ nhất. Kỹ thuật trình bày văn bản của tổ chức công đoàn

Phần thứ hai. Bài diễn văn, bài phát biểu, thư chúc mừng, thư mời cán bộ công đoàn các cấp thường dùng

Phần thứ ba. Nghiệp vụ, kỹ năng cần có để trở thành cán bộ công đoàn giỏi

Phần thứ tư. Quy định pháp luật mới công chức, viên chức, người lao động cần biết

Phần thứ năm. Các đề án, quyết định của Chính phủ năm 2017 có liên quan đến công tác nữ công

 
Sách có độ dày gần 400 trang,in bìa cứng giá phát hành 350,000đ/1 cuốn

Chi tiết liên hệ: 085. 428.9533 – 0917.797.800

Trung Tâm Sách Tài Chính

Địa chỉ757/29 Quang Trung, P.12. Q. Gò Vấp, TPHCM

Website:http://sachtaichinh.vn– Email: sachtaichinh.vn@gmail.com

Chi tiết:

  • Currently 2.33/5

Kết quả: 2.3/5 - (6 phiếu)